Pressmeddelande: Kyrkorna i Skärholmens församling fylls av sommarjobbande ungdomar

Nyhet Publicerad Ändrad

I ett unikt projekt tar Skärholmens församling emot 64 feriejobbande ungdomar i sommar – flerdubbelt så många jämfört mot tidigare år. Ungdomarna kommer bland annat att handla varor till människor i riskgrupper, driva caféer och musicera i stadsdelen.

– Det känns roligt att kunna hjälpa till. Satsningen betyder förstås mycket för ungdomarna och de människor de möter i sitt arbete, men också för församlingen i stort, säger Simon Minnhagen, församlingspedagog och en av projektledarna.

Cirka trettio av ungdomarna engageras i ett musikprojekt, som utmynnar i en musikalisk yttring som ännu tar form. Andra medverkar till att möta de behov som uppstått i samband med Corona-pandemin, bland annat genom att packa matkassar, gå promenader med äldre och baka bullar till människor i riskgrupp. Två caféer slår upp dörrarna redan nästa vecka – ett i Bredäng och ett i Skärholmen, där ett flertal ungdomar sysselsätts. 

Skärholmen församling har en lång historik av att ta emot feriejobbande ungdomar, men aldrig tidigare i denna omfattning. På grund av Covid-19 saknar Stockholms kommun möjlighet att erbjuda samma mängd arbetstillfällen som under tidigare år. När möjligheten istället presenterades för Skärholmens församling, kändes det naturligt att ställa upp. Kommunen står för lönerna, kyrkan för handledningen.
– I dessa tider är det viktigt att vi samverkar och förhoppningsvis kan vi tillsammans bidra till glädje och gemenskap i stadsdelen, säger Simon Minnhagen.

Vill ni uppmärksamma Skärholmens församling satsning på feriejobbande ungdomar? Kontakta församlingspedagog Simon Minnhagen för information och intervjutillfälle på tfn. 070-764 07 47 eller e-post simon.minnhagen@svenskakyrkan.se