Musikmässa i Bredängs kyrka.

Musikmässa

Nyhet Publicerad Ändrad

Välkommen att sjunga psalmer, be och dela gemenskapen i Bredängs kyrkas söndagsmässa, där musiken ges extra stort utrymme.

Söndagar kl. 14.30 i Bredängs kyrka