Gruppledarutbildning i BIV/BIS-metoden

Gruppledarutbildning: Barn i väntan/Barn i start – för asylsökande barn och unga

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkan har utvecklat metoden Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS) tillsammans med Individuell Människohjälp (IM). Genom metoden får barnen lära sig mer om sig själva och dela erfarenheter kring hur det är att komma till Sverige. Den 7–10 juni anordnas en gruppledarutbildning i BIV/BIS i Skärholmens kyrka.

Kursen vänder sig i till personer som i sin verksamhet möter flyktingbarn och tonåringar, samt till personal och volontärer i Stockholm som ännu inte blivit utbildade i BIV/BIS-metoden.

Gruppledarutbildning 7 juni–10 juni  i Skärholmens kyrka, Stockholm

Dag 1: Måndag den 7 juni kl. 09.00–15.30
Dag 2: Tisdag den 8 juni  kl. 09.00–15.30
Dag 3:  Onsdag den 9 juni kl. 09.00–15.30
Dag 4: Torsdag den 10 juni kl. 09.00–15.30

Under den veckolånga utbildningen får kursdeltagarna bland annat fördjupa sig i de olika teman (t. ex. känslor, försvar, familjen, kommunikation, framtid, etc.) som ligger till grund för BIV/BIS-metoden, något som bland annat ger en djupare förståelse för den bakomliggande pedagogiska och psykosociala processen. Utbildningen är interaktiv vilket betyder att vi alla deltar med våra egna upplevelser och erfarenheter.

Kostnad efter stöd är 1000 kronor per deltagare.

För mer information och anmälan, kontakta Ola Osbeck på tfn. 073-0885141 eller via e-post ola.osbeck@svenskakyrkan.se.

Bakgrund:

Varje år söker tusentals barn och familjer asyl i Sverige. Att fly och komma till Sverige medför stora förändringar för barn och unga. Allt från att förlora kamrater och släktingar, sitt hus och sina tillhörigheter till att börja en ny skola i ett nytt land.

Asylprocessen kan ofta upplevas som problematisk och svår att förstå för barnet. Oron och ovissheten kan sätta djupa spår. När uppehållstillståndet väl finns tar andra utmaningar vid: nu ska barnet komma in i det nya landet och samtidigt klara av att bearbeta allt det som varit.

Barnen och ungdomarnas behov glöms ibland bort. De kan få ta ett alltför stort ansvar i att bli stöd och tolkar till sina föräldrar samtidigt som de själva ofta saknar någon att prata med. I det här läget finns Barn i väntan/Barn i start.

Det här är BIV/BIS

Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS) är en särskild metod för psykosocialt stöd för barn, unga och familjer i asylprocessen.  Kurserna, som bygger på ett pedagogiskt program, syftar till att:

  • stärka de ungas självkänsla
  • locka fram glädje och kreativitet
  • stärka den ungas möjligheter att hantera sin situation

Genom BIV/BIS kan barnen och ungdomarna träffa andra som är i samma situation och tränas i att se att de är värdefulla som de är. Verksamheterna, som vänder sig till åldrarna 7-20 år, bedrivs i mindre grupper som träffas en gång i veckan under 14 veckor.

Programmet också för föräldrar

Metoden omfattar också en gruppverksamhet för föräldrar som fokuserar på att stärka dem i sin roll som föräldrar och som individer. Verksamheten fungerar också som en mötesplats där föräldrar som fått uppehållstillstånd kan träffas, dela erfarenheter och få hjälp med praktiska saker de har svårigheter med på grund av till exempel bristande kunskaper i det svenska språket.

För mer information om BIV/BIS-metoden, besök Svenska kyrkans nationella hemsida.