Charlie Aronsson, vikarierande kanslichef i den ideella föreningen Fair Action.
Foto: Peter Wallin

Globala veckan: Etiska placeringar och fossil avinvestering

Nyhet Publicerad

Beat Lindberg, diakon i Skärholmens församling, har samtalat om etiska placeringar och fossil avinvestering tillsammans med Charlie Aronsson, vikarierande kanslichef i den ideella föreningen Fair Action.

Fair Action arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. De granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner. Det är en ganska liten förening som lämnar stora avtryck och bland annat fått H&M att avsluta sitt samarbete med en kinesisk leverantör efter att ett systerföretag till leverantören anklagats för tvångsarbete.

Läs mer om Fair Action
Läs mer om Fair Finance Guide
Läs mer om Globala veckan

OBS: Innehållet i videon presenteras i informationssyfte och ska under inga omständigheter användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation till att köpa eller sälja aktier, fonder eller andra finansiella instrument. All handel med värdepapper och fonder utgör en risk. Investeringar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka kapitalet du investerade. Historisk avkastning är aldrig någon garanti för framtida avkastning.