Enkät: Tillgänlighet och delaktighet

Hur skapar vi en kyrka för och med alla? Projektet "Tillgänglighet och delaktighet" syftar till att göra kyrkan mer öppen och tillgänglig för alla människor, för att på så vis få fler människor att vilja delta. Nedan listas några förslag med en efterföljande förklaring inom parentes. Bocka för de förslag du tror skulle vara mest användbara för dig i ditt arbete och/eller församlingen i stort. Du kan bocka i hur många förslag du vill.

Observera att vissa förslag påminner om varandra. I slutet av enkäten har du möjlighet att komma med egna förslag eller kommentera de redan framtagna förslagen. Det går bra att svara anonymt och enkäten tar cirka fem minuter att genomföra.