Tala med någon av  våra diakoner.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Enskilda samtal

Går du eller någon du känner igenom en tuff period i livet? Har du ett behov av att prata om andliga frågor eller meningen med livet? Boka en tid med någon av Skärholmens församlings diakoner.

Ibland behöver vi en utomstående att prata med, särskilt när livet krisar och känns svårt. Inom kyrkan brukar det kallas för själavård.

För samtal kan du kontakta någon av församlingens diakoner eller präster, som samtliga har tystnadsplikt. Efter samtal med präst finns möjlighet till bikt, om så önskas. Du hittar kontaktuppgifter nedan och på sidan ”Kontakt”. Du kan också ringa Skärholmens församlings reception på tfn. 08-680 94 30 och be om att få tala med en präst eller diakon.

Diakonerna träffar du i Skärholmens kyrka efter att du bokat en besökstid. Kris-, stöd- och själavårdssamtal prioriteras.

Skärholmens församlings diakoner:
Ola Osbeck, Ola Osbeck, 08-680 94 41
Maria Engman Lyrén, Maria Engman Lyrén, 08-680 94 34
Beat Lindberg, beat.lindberg@svenskakyrkan.se, 070-238 51 73