Foto: Magnus Aronson/IKON

Workshop: Synergier i hållbarhetsarbetet

Välkommen till en workshop om Svenska kyrkans miljödiplomering, färdplanen för klimatet och Agenda 2030. Träffarna anordnas på fyra olika platser och dessutom finns en digital träff.

Information om workshopen

Tid och plats

Totalt fem separata tillfällen 15–17 november. 
15 november, 9.30-12.00, Kyrkans hus, Herrljunga
15 november, 14.00-16.30, Kyrkans hus, Sandhem
16 november, 9.30-12.00, S:t Sigfrids församlingshem, Lidköping
16 november, 14.00-16.30, Kulturhuset, Skövde
17 november, 9.30-12.00, digitalt
Vi bjuder på fika vid de fysiska träffarna

Varför

Vi står mitt i en av vår tids största utmaningar – klimatförändringarna. Det pågår mycket arbete på flera olika håll. Svenska kyrkans miljödiplomering, Färdplan för klimatet och Agenda 2030 är tre sådana arbeten som pågår parallellt och som ska genomsyra hela organisationen. Så hur arbetar vi på bästa sätt, som ger bäst resultat och som dessutom är effektivt? Hur gör vi det långsiktigt hållbart och hur hänger allt ihop? Det är frågor som vi ska försöka generera gemensamma svar på under träffarna.

För vem?

För alla medarbetare och förtroendevalda inom församlingar och pastorat.
Träffarna är kostnadsfria.

Anmälan

Sista anmälningsdatum har passerat.