Foto: pixabay.com

Webbinarium: Energi från ovan - potential för solkraftsenergi i en förändrad energimarknad.

Är du nyfiken på hur solkraftsparker kan bli en del av Svenska kyrkans arbete med Färdplan för klimatet? Då är du välkommen till ett webbinarium onsdagen 22 mars kl. 10.00-11.30.

Varmt välkommen till vårt första kunskapswebinarium i en serie med webinarium under 2023 om solkraftsparker. Syftet är att snabbt bygga upp kompetensen inom Svenska kyrkan om solenergi och storskaliga solkraftsparker. Föredragen i webinariet spelas in och gå att se i efterhand om du inte kan delta live.

Innehållet i detta första webinarium kommer att ge dig mer kunskap om möjligheterna med solenergi och hur energimarknaden påverkar den svenska solenergibranschen idag. Dessutom kommer du att få mer information om Prästlönetillgångarnas projekt Storskalig elkraftsproduktion från större, effektiva och uthålliga solkraftsanläggningar genom ökad kyrklig samverkan. 

Program:

  • 10.00 Välkomna och information om projektet Storskalig elkraftproduktion från större, effektiva och uthålliga solkraftsanläggningar genom ökad kyrklig Samverkan.
  • 10.15 Bygga solkraftsparker – potential och viktigt att tänka på.
    Lars Andrén från Drivkraft.nu, författare och rådgivare inom solenergI.
  • 10.35 Framtiden för solenergi på energimarknaden. 
    Elin Larsson från Energimyndigheten, analytiker förnybar el.
  • 11.00 Diskussion och tid för frågor.
  • 11.20 Avslutning och information om nästa webinarium.

 

För vem?

Alla intresserade medarbetare i Svenska kyrkan - anställda, förtroendevalda eller ideella. 

Tid och plats

Onsdag 22 mars kl. 10-11.30
Teams-möte

Kostnad

Ingen kostnad.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 21 mars
Anmäl dig här!

Frågor besvaras av:

Malin Fahlesson
Projektkoordinator Storskaliga Solkraftsparker
0736-85 51 92