Foto: Emma Johansson

Vill du veta mer om klimatstigar?

Vill du veta mer om konceptet Klimatstigar och se hur det passar in i er verksamhet? Då kan du delta på vår nätverksträff på Flämslätt eller via Teams. Vi ses 28 september!

Är du nyfiken på Svenska kyrkans klimatstigar och på hur det skulle kunna passa in i er verksamhet på hemmaplan? Den 28 september möts vi på Flämslätt för att få veta mer och inspireras. 

Vi berättar om vad en klimatstig är, besöker klimatstigen på Flämslätt, pratar om hur klimatstigen är en del av Svenska kyrkans klimatarbete - och det blir också en workshop om skapandet av en lokal klimatstig!

Du som är med på Flämslätt betalar själv för din lunch.
Det finns också möjlighet att delvis delta på distans via Teams. 

Program 28 september

De delar som det står ”T” efter är möjliga att delta på via Teams

  • 9:00 Fika och Välkommen till nätverksträffen  T
  • 9:15 Vad är en Klimatstig? T
  • 10.45 Hur kan Klimatstigen vara en del av er verksamhet? T 
  • 11.15 Framtiden för Svenska Kyrkans Klimatstigar – var med och påverka! T
  • 12-12.15 Andrum
  • 12.15-13.15 Lunch 
  • 13:15 Studiebesök på Flämslätts Klimatstig 
  • 14:00 Klimatstigen som en del av Svenska Kyrkans klimatarbete T
  • 14:30  Fika och Workshop: Skapandet av en lokal Klimatstig T
  • 15:30 Avslutning 

Har du frågor eller vill delta via Teams så kontakta: 
malin.fahlesson@svenskakyrkan.se, projektledare Svenska Kyrkans Klimatstigar, 0736-85 51 92