Var med och bidra till Klimatfestivalen

I oktober blir det klimatfestival i Skara. Den anordnas av barn och unga, för vuxna! Nu är det dags att börja förbereda, och anmäla om ni vill vara med och skapa inför festivalen.

Med Klimatfestivalen, som anordnas den 26 oktober i Skara, ges barn, unga och konfirmander plats att kreativt uttrycka tankar och känslor kring klimat. 

Var med och bidra till Klimatfestivalen

Tanken är att ni någon gång under året fram till början på oktober kan arbeta med klimatfrågan och ge barnen och ungdomarna tiden att både diskutera och skapa med klimatet i åtanke. Det kan vara en tavla, en film, en pjäs eller ett spel. Fantasin sätter gränserna. Det innebär att ni själva får avgöra i vilken omfattning (vilket kan variera från en timma till flera träffar) ni vill och kan arbeta med skapandet. Det är också upp till er om ni vill arbeta som grupp eller låta individer skapa själva. Det finns stor konstnärlig frihet, men givetvis tillåts inte kränkande uttryck. 

Om klimatfestivalen

Själva festivalen äger rum i Skara den 26 oktober med start 14.00. Då har barn och ungdomar möjlighet att vara med och visa vad de arbetat med under året. (Har ni inte möjlighet att själva vara på plats ställer vi ut materialet åt er!)

Den primära målgruppen för festivalen är vuxna medarbetare i Svenska kyrkan, anställda, förtroendevalda och ideella. Syftet är alltså att vuxna ska få ta del av vad barn och unga skapat och vill berätta om klimatet. Givetvis är barn och unga välkomna även som deltagare! Det kostar inget att vara med vid festivalen, men ni får själva bekosta materialet för er utställning/programpunkt/bidrag, samt resor till och från Skara. 

Anmäl intresse för att vara med och bidra

Vi vill gärna veta ungefär hur många grupper som planerar att vara med och bidra på något sätt till klimatfestivalen. Anmäl intresse här senast 1 mars. Anmälan är inte bindande, och det faktiska antalet deltagare kommer att kunna anmälas senare. Just nu vill vi ha en bild av ungefär hur många bidrag det kan tänkas bli!

Exempel och tips

För dig/er som planerar att lägga 1-2 träffar på klimatfrågan:

Världskulturmuseet har tagit fram material som lyfter olika aspekter av klimatnödläget. Det är bland annat konsumtion, naturens rättigheter och motstånd. Det finns kortare filmer att titta på och diskutera kring. Efter det kan skapandet börja för att förmedla tankarna och känslorna i era grupper. 
Du hittar materialet här

Vill du sätta igång snabbt kan du utgå från dessa tre frågor: 
- vad tänker du på när du hör ordet klimat? 
- vad känner du när du hör ordet klimat? 
- känns det olika när vuxna, barn, tv etc. pratar om klimat?
Till detta kan det vara lämpligt att spela musik på temat eller gå en runda utomhus för att hitta inspiration.

För dig/er som planerar att lägga flera träffar på klimatfrågan: 

Globala målen (FN:s 17 hållbarhetsmål) har också material för pedagoger med barn och unga som målgrupp. Där ligger fokus bland annat på jämlikhet, att utrota hunger och natur för liv. Materialets beräknade tidsåtgång är 60–90 minuter vilket kan utgöra en träff för att ni under kommande träff ska kunna skapa kreativt själva. 
Du hittar materialet från Globala målen här

ACT Svenska kyrkan har också diskussionsmaterial som handlar om att Förstå hur världen ser ut, ACT now for climate justice, Kyrka och klimatet samt Vi gör det tillsammans!. Materialet innehåller olika typer av övningar med olika tidsåtgång. På det sättet kan du själv planera en eller flera träffar kring temana. 
Du hittar materialet här

Idéer till andakten

Om du i samband med en träff vill ha andaktsidéer och material med klimattema så finns Skapelsetid (på Kornet) att använda sig av. Svenska Kyrkans Unga har också en global andaktsbok 

Ladda ner inbjudan

Här kan du ladda ner inbjudan med information om hur du kan vara med och bidra till Klimatfestivalen

Anmäl intresse

Anmäl intresse här. Anmälan är inte bindande, men vi vill gärna veta hur stort intresset är för att vara med!