Foto: Josefin Roos

Ulrica Fritzson vigs till biskop och tas emot

I mars 2024 valdes Ulrica Fritzson till Skara stifts nästa biskop. 22 september vigs hon till biskop i Uppsala domkyrka och 28 september tas hon emot i Skara domkyrka som stiftets 84e biskop.

14 september lägger biskop Åke Bonnier ner staven och går i pension. Ulrica Fritzson är vald att bli hans efterträdare och hon vigs till biskop av ärkebiskop Martin Modéus i Uppsala domkyrka 22 september. 

Vigningsmässan kommer sändas digitalt via Uppsala stifts hemsida. Det finns också finnas möjlihet att boka in sig på bussar för att kunna åka med till Uppsala för att vara med på plats och fira. 

Lördagen därpå 28 september tas hon emot som biskop i Skara stift. Välkommenatt vara med i Skara domkyrka 11.00. Efter gudstjänsten serveras enkelt kyrkkaffe. 

Dubbla regnbågar syns över Uppsala domkyrka. Kyrkan reflekteras i Fyrisån.

Åk buss till biskopsvigningen

Den 22 september är det biskopsvigning i Uppsala och biskop electa Ulrica Fritzson vigs till biskop för Skara stift. Du är välkommen att vara med. Det finns möjlighet att plats på någon av bussarna som åker till vigningen från olika delar av stiftet.