Foto: Linda Franzén

Stilla dygn för diakoner och präster

Stilla dygn på Lilleskog är en möjlighet för dig som är präst eller diakon i Skara stift, inom ramen för 2023 års profilkurser med tema Lärjungaskap. Välj mellan ett dygn i mars eller ett i september.

Stilla dygn är nu fullbokade i såväl mars som september, med många på väntelista. 

2023 är det dags för profilkurser. Du som är präst eller diakon kallas av biskop Åke till att delta i någon av kurserna. I utbudet ingår också möjligheten till ett stilla dygn på Lilleskog. 

Präst och diakonretreaterna och de stilla dagarna i Skara stift vill ge förutsättningar för vila, återhämtning och egen andlig fördjupning utifrån de särskilda utmaningar och glädjeämnen det innebär att verka som präst och diakon.

I vardagens tjänst lägger vi ofta en stor del av vårt fokus på vår tjänst för andra. För en hållbar tjänst över tid behöver vi också få ta emot själva. Retreaten är en sådan möjlighet att stanna upp och lyssna in det Gud vill ge var och en av oss. Retreatens rytm och struktur med bönetider i kapellet, daglig mässa och gemensam vägledning utifrån retreatens tema kan hjälpa oss att lyssna in oss själva och vår relation till Gud. Lilleskogs omsorgsfullt lagade mat, de vackra omgivningarna, braskaminen som tänds på kvällen och kapellet som står öppet för bön dygnet runt bjuder också in till vård av den egna själen tillsammans Gud. Det finns också möjlighet till enskilda samtal för den som önskar.

Om dygnet

Efter inledande introduktion till det stilla dygnet föreläser biskop Åke om ”Lärjungaskap och bön”.

Dygnet ramas in av gårdens rytm med böner och morgonens mässa.

  • Egen meditation och stillhet i kapellet eller gårdens meditationsrum
  • Tid till eftertanke och reflektion
  • Möjlighet till själavårdssamtal
  • Stunder vid brasan

För vem?

Stilla dygn är för dig som är diakon eller präst i Skara stift. Det är en del i utbudet för 2023 års präst- och diakonkurser. 

Tid och plats

14–15 mars 2023 FULLBOKAD eller 5–6 september 2023 FULLBOKAD, Skara stifts själavårdsinstitut Lilleskog. Start tisdag 15:00. Inkvartering från 14:30. Avslut onsdag 15:00.

Kostnad

1559 kronor för enkelrum + 800 kr i kursavgift.

Anmälan

Båda tillfällena är nu fullbokade och går inte längre att anmäla sig till.