Foto: Albin Hillert

Skara stiftsgrupp i Lund

Skara stiftsgrupp i Lund är just nu vilande. Är du student i Lund ta kontakt med någon i rekryteringsteamet.

Rekrytering - Kontaktpersoner på stiftskansliet i Skara

DIAKON
Stiftdiakon Göran Ohlsson
0511-262 20

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
Stiftspedagog Ulrika Helmerson
0511-262 27

PRÄST
Stiftsadjunkt Anders Mulec 
0511-262 25 

KYRKOMUSIKER
Musikkonsulent Erik Nyberg
0511-262 10