Foto: Catharina Sundqvist

Skara stift deltar i turistprojekt som ska utveckla landsbygden

Skärgårdsriket Torsö kallas det projekt som ska locka fler turister till Torsö med skärgård och samtidigt gynna lokalbefolkningen. Skara stifts egendomsnämnd bidrar genom att hjälpa till med bra vandrings- och cykelleder.

Hälften av Torsös skog och jord förvaltas av egendomsnämnden. Här finns redan skogsbilvägar att cykla och gå på, men nu ska vandrings- och cykelleder märkas ut ordentligt så alla som vill njuta av öns natur lätt ska hitta rätt.

Från Skara stifts sida är det Simon Rolander som i samarbete med Torsö hembygdsförening tagit fram sträckning för lederna. Redan nu finns utmärkta leder, men en del jobb återstår. Nästa år ska allt vara tipptopp och de som rör sig på lederna ska inte behöva karta för att hitta.

Lättare ta del av naturen

Egendomschefen Gert Adolfson berättar att egendomsnämnden vill att människor lättare ska kunna ta del av naturen på de fastigheter som Svenska kyrkan via de så kallade prästlönetillgångarna äger.

- Här på Torsö kan det handla om att vandra, springa, cykla mountainbike eller vanlig cykel, blocka bär, simma, fiska eller fågelskåda. Att njuta av tystnaden här ute är fantastiskt för många.

Samtidigt ser Skara stift samarbetet med traktens närings- och föreningsliv som ett sätt att stödja landsbygdsutvecklingen.

Naturturism med många delar

Om ett år ska inte bara vandrings- och cykelleder vara klara. Mycket annat ingår i Skärgårdriket Torsös planer. Ett antal övernattningsstugor ska stå färdiga vid Laxhall, det berättar Peter Larm som är en av ägarna till hamnkrogen med samma namn. Till detta ska knytas olika aktiviteter som fiskeutflykter och friskvårdspaket.

Ideella föreningar som idrotts- och bygdegårdsföreningen kan erbjuda enklare boende och aktivitetsmöjligheter. Forum Torsögården, LRF och Hushållningssällskapet deltar också i turismprojektet som fått runt 400 000 kronor i EU-stöd.