Foto: shutterstock.com

Sigfridsvandring 2021

Mod att våga leva behövs i en tid av pandemi, klimathot och orolighet runt om i världen och i vårt eget land. Pilgrimsvandringen erbjuder möjligheten att reflektera över och dela tankar. Från England till Sverige vår-sommar 2021. Gå med en bit! Anmälan är öppen!

Var och varför ska vi vandra?


Pilgrimsvandring i England görs i etapper under våren och försommaren och fortsätter i Sverige med start i Göteborg 28/7 via Skara och ankomst i Växjö 29/8. 

I ENGLAND OCH SVERIGE 
Den engelska delen av vandringen inleds i York Minster den 17 maj och genomförs i etapper under våren och försommaren. Då pandemiläget fortfarande är oklart så får vi följa utvecklingen i England vad gäller restriktioner och eventuella karantänsregler.  

Den svenska delen av vandringen inleds 28 juli, med möjligt att övernatta från den 27:e, i Pilgrimscentrum Göteborg, Masthuggskyrkan. 29 augusti når pilgrimerna målet i Växjö. Anmäl dig till den svenska delen av vandringen på sensus  senast 20 juni. Anmälan till endagarsvandring kan du göra senare, se sista anmälningsdag för respektive stift i anmälningsformuläret. Om du vandrar en dag ordnar du kost själv. 

RYTM OCH DAGSPLAN  
Dagarna under vandringen följer samma rytm. Frukost i god tid innan 9 då dagens vandring påbörjas efter morgonbön.  Fram till lunch vandrar vi såväl samtalande som i tystnad. Efter att ha ätit lunchpaket som var och en ordnat vid frukosten samt middagsbön, så fortsätter vandringen på samma sätt som under förmiddagen. Omkring 17 är vi framme vid dagens mål, äter en måltid, som vissa dagar står framdukad och andra dagar tillagats av oss. Efter vila och egen tid så avslutar vi dagen med aftonbön 21. Dessförinnan delar vi dagens erfarenheter och i förkommande fall ordnar församlingen på platsen ett kvällsprogram. 
Någon gång varje dag - morgon, lunch eller kväll – kommer vi att fira mässa. Var dag anknyter naturligen till ”mod att våga leva” och dessutom till ett utvalt dagens bibelord. 

AVTRYCK 
Under vandringen finns möjligheten att dela tankar i en digital loggbok, som följer oss under vandringen och ger möjligheten att stiga in eller ut ur vandringen och fortsätta vara delaktig. En pin med Sigfridssymbol kommer att delas till alla som är vandrar.  Likaså kommer ett pilgrimspass att erbjudas, där stämplar från de kyrkor vi passerar kan samlas. 

DAGSETAPPERNA UNDER VANDRINGEN 
Etapperna kan du ta del av i filen längst ner på denna sida.

PRAKTISKA TING 
Kostnad: Kost (frukost, lunchpaket, middag) och logi: 300 kr/dygn. Om du vandrar 5 dagar betalar du för 4, om du vandrar 10 för 8, 20 för 16 osv.  

Transport: Du transporterar dig själv till och från platsen där du påbörjar och avslutar vandringen. Under hela vandringen kommer en följebil med släp att finnas tillgänglig, vilket gör att utrustning som ej behövs under dagsetappen kan transporteras däri. Vid behov kan följebilen användas för transport från station till dagens startplats och återtransport vid dagens slut. 

Anmälan
Via epost till Anders Blom.
Anders kommer kommer att läsa era mail och återkoppla den 2 augusti.

Sigfridsvandring 2021 är ett samarbete mellan Oxford, Göteborg, Skara och Växjö stift. 

  • Ännu så länge är anmälningarna inte särskilt många. Nästa vecka går anmälningstiden ut vad gäller övernattning och gemensam kvällsmåltid.
  • Anmälan för dagsvandring sträcker sig dock för Göteborgs stift till den 23 juli, Skara stift 1 augusti och för Växjö stifts del fram till 17 augusti. Lejonparten kommer sannolikt att vara dagsvandrare eller 2-3dagarsvandrare i området kring hemtrakten.
  • Församlingar som erbjudit sig att ordna logi samt måltid kommer i slutet av juni meddelas hur anmälningsläget ser ut för aktuell dag/natt. Det kan innebära att behovet inte finns av logi och måltid, likaså att kvällsprogram och gemensam aftonbön utgår.
  • Viktigast nu är att alla församlingar nu på alla möjliga sätt uppmuntrar församlingsborna att vandra.
    Sprid gärna kunskap om vandringen genom sociala medier om vandringen.

Pilgrim - vad är det?

Egentligen finns det inte någon annan definition av ordet ”pilgrimsvandring” än att vandraren själv kallar den så.