Meny

Sigfridsvandring 2021

Sigfridsvandringen flyttas till 2021, men du kan vandra i sommar ändå! Pandemin påverkar direkt och indirekt våra liv. Så också pilgrimsvandrandet, även om vi rör oss i Guds fria natur. Efter övervägande har vi kommit fram till att Sigfridsvandring 2020 inte kan genomföras i den form och på det sätt som vi önskar. Sommaren 2021 görs ett nytt försök om yttre omständigheter tillåter! Läs mer här om hur du ändå kan vandra under 2020.

Många församlingar och vandringsgrupper i Göteborgs, Skara och Växjö stift har ställt in sig på sommarens vandring. Om intresse finns och om församlingarna lokalt har möjlighet att ansvara för dagsvandringar, så kommer dessa att genomföras enligt tidigare presenterat program, vilodagarna undantagna. Vilka dagsetapper som kommer att genomföras kommer att presenteras på Växjö stifts hemsida, när församlingarna/pilgrimsgrupperna anmält vilka sträckor de ta ansvar för. Där kommer telefonnummer till kontaktpersoner för de olika sträckorna att finnas längre fram.

Vi kommer inte att ordna logi. Den som önskar övernattning mellan två vandringsdagar ordnar med den själv. Inte heller kommer måltider att serveras. Var och en medför egen dagsranson. Allt detta för att anpassa vandringen efter virusläget.

Vi kommer att erbjuda transport åter till startpunkten varje dagsetapp, i förekommande fall också till egenhändigt ordnad logi (inom rimligt avstånd).

Med förhoppning om att du vill vandra såväl i sommar som nästa sommar!

Hälsar Hans Boeryd, stiftsprost i Växjö, tillsammans med pilgrimssansvariga i Göteborgs, Skara och Oxfords stift ansvarig för planeringen av Sigfridsvandringen