Foto: pixabay.com

Sidoarrende - Synnerby 1:1

Skara kommun, ca 51 ha

Upplysningar: Ytterligare information och uppgifter kan lämnas av jordbruksförvaltare Viktor Larsson, tel 0511 - 262 55 eller handläggare Birgitta Rantala, tel 0511 - 262 13.
Denna information grundar sig på tillgängliga skriftliga och muntliga uppgifter och lämnas utan förbindelse.
Egendomsförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna intresseanmälningar liksom rätt att förhandla med enskilda intressenter. Intresseanmälan skall vara egendomsförvaltningen tillhanda senast 2022-08-08 under nedanstående adress.
Skara stift
Egendomsförvaltningen
Box 173
532 23 Skara

Exempel kontrant Synnerby 1:1
PM Synnerby 1:1
Markkartering Synnerby

Skara stift förvaltar tillgångar i skogar, jordar och finansiella placeringar. Skogsegendomarna omfattar omkring 25 000 hektar skogsmark och jordbruksmarken uppgår till omkring 10 000 hektar. 
Dessa tillgångar utgör en stiftelseliknande egendom som äger sig själv under beteckningen Prästlönetillgångar i Skara stift och förvaltas av stiftets egendomsnämnd. Skogen sköts i egen regi medan all jordbruksmark är utarrenderad.

Jord, skog och fonder

Läs mer om förvaltningen av skog, jord och finansiella placeringar här!

Gårdsarrende – Fågelö Gård

Gård med utvecklingsmöjligheter vackert belägen på Torsö i Mariestads kommun, upplåtes på arrende fr.o.m. 14 mars 2023.

Sidoarrende - Björsäter 17:12

Mariestads kommun, ca 154 ha