Samtal kring biskopsbreven

Du som är student i Skara stift bjuds in till att, över Teams, samtala om fyra olika biskopsbrev tillsammans med någon stiftsmedarbetare. Målgruppen är de studenter som är under utbildning till diakon, musiker, pedagog eller musiker.

Du kan vara med vid ett eller flera tillfälle och ingen förkunskap krävs (Du får dock ut mer av kvällen om du ögnat igenom det aktuella biskopsbrevet)
Biskopbreven finns att ladda ner och läsa

 

Samtal kring biskopsbreven avslutas under kommande vår då vi går igenom de tre brev vi har kvar. Även under våren sker samtal kring våra olika biskopsbrev över teams en onsdagen i varje månad. Vi får ta del av olika samtalsledares erfarenheter utifrån tema. Skriv gärna in datum redan nu.

25 januari 18.00-20.00
Biskopsbrevet om diakoni. Samtalsledare diakon Carolina Länsman Hurtig, Trollhättan. Klicka här för att ansluta till mötet

22 februari 18.00-20.00
Biskopsbrevet om begravning. Samtalsledare stiftskonsulent för begravningsfrågor, Annelie Kaljonare

5 april (observera dagen) 18.00-20.00
Biskopsbrevet om kyrkliga handlingar i en mångkulturell kontext. Samtalsledare är kyrkoherde Henrik Törnqvist, Trollhättan

10 maj klockan 18.00-20.00
Biskopsbrevet om kallelse med särskild fokus på vigningslöftena. Samtalsledare ännu inte klar.

Plats:
Digitalt över Teams

.............................................................................................