Foto: Anders Blom

Rottrådar och källflöden

Välkommen till pilgrims och vandringsdagar i Husaby 18-21 maj!

Pilgrimsvandring är ett sätt att få kontakt med naturen, ta in det friska och det vackra, det som ger liv. Den lugna vandringtakten hjälper oss varva och öppna upp för den inre vandringen. När vi pilgrimsvandrar får vi tid att bara vara, komma ner i varv, tänka tankar lite längre än i vardagen. Vi hoppas att dessa pilgrimsdagar ska ge hjälp för att söka oss lite djupare.

Sommaren 2018 var väldigt varm och torr. Vi pilgrimsvandrade i hetta och torka och såg värdet av att söka sig djupare. Träd med djupa rötter klarade torkan och trots att alla bäckar sinade såg vi källor som fortsatte porla. De fick sitt vatten från djupa reserver. 
Är det så med oss också, i tuffa och oroliga tider är det viktigt att ha kontakt med djupa och friska källflöden både i yttre och inre mening. Under dagarna i Husaby vill försöka lyssna efter det som porlar. Vad är det som ger oss kraft, kärlek, tro och inspiration. Det kan handla både om våra personliga liv, våra gemensamma liv som människor, vår tro och relation till Gud. Vi får lyssna till varandra och Gud, be samtala och dela gemenskap. Var och en ger sitt bidrag som berikar helheten. 

Vi kommer ha vår utgångspunkt i Husaby. Vi gör dagsturer på 13-15 km och har tid för reflektion och samtal utifrån olika teman. 
Man kan delta en eller fyra dagar.
Vandringsdagarna startar 10:00 den 18/5 övriga dagar 9:00 vi räknar med att vara tillbaka i Husaby c:a 16:30. Det finns möjlighet att övernatta i Pilgrimsgården med enkel logi, måltider och gemenskap på kvällen i hembygdsgården Kvällarna avslutas med bön i Taizéanda 19:30 i Husaby kyrka. 

Foto: Anders Blom

Kostnad

Dygnspris 350:- då ingår sovplats, middag, frukost med möjlighet att göra matsäck för dagsvandringen. Dagsvandrare betalar ingen avgift, men du har med dig egen matsäck för dagen.
Det är möjligt att komma redan på kvällen den 17/5, då är det också bön i Taizéanda 19:30

Anmälan

dig som anmäler övernattning kommer en utrustningslista i bekräftelse brevet efter anmälan.
Sista anmälan för övernattning är den 2 maj.
Anmäl dig här!

Dagarna är ett samarrangemang mellan Skara stift och Götene pastorat.

Varmt välkomna!