Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon: +46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Reformationen firas med ny psalm i stiftets kyrkor

I helgen firas Martin Luther och reformationen runt om i landet. I Skara stift sker det bland annat med en nyskriven psalm som kommer att sjungas i gudstjänsterna runt om i stiftet.

Psalmen är ett inslag i den reformationshelg som hålls i stiftet. Där ingår också en heldag i Skara domkyrka på lördag.
    Som avslutning kommer sedan biskop Åke Bonnier att spika upp ett antal teser på en kyrkport i Skara. Det sker på tisdag kväll, exakt 500 år efter att Martin Luther spikade upp sina berömda teser i Wittenberg.

Ny psalm och nya teser
På söndag är alltså firandet spritt över hela stiftet. Då kommer alla gudstjänster att präglas av reformationstemat. Det kommer att märkas i form av en särskild bön och genom den nyskrivna psalmen.
    Den bygger på de tre teser som biskop Åke Bonnier ska spika upp på tisdag kväll i domkyrkan. Temat för dem är ”Lita till Fadern, Lyssna på Jesus, Leva med anden”.
    Utifrån från dessa formuleringar har Susanne Venetvaara, Skara skrivit en psalmtext som tonsatts av domkyrkans organist Reibjörn Carlshamre. Nu blir det alltså chans för alla som går i gudstjänst på söndag att sjunga med.
    På tisdagen spikar sedan Åke Bonnier upp teserna i samband med en kvällsgudstjänst i domkyrkan.

Musikal och debatt
Under lördagen är firandet koncentrerat till Skara med evenemang i domkyrkan och på andra platser i staden. Det blir flera olika föredrag med koppling till reformationen. Några tar sikte på historien, men de flesta handlar om vår nutid.
    Det blir också mycket musik. Bland annat framförs musikalen ”Luthers ungar” av en kör med 65 barn. Senare på dagen bjuder Skarabygdens symfoniorkester på Reformationssymfonin av Mendelsohn.
    I samarbete med Västergötlands museum ordnas också ett särskilt program för barn. Där går det att smaka på mat från Luthers tid och lära sig cirkuskonster från förr.
    Ett panelsamtal om kvinnornas roll i reformationen står också på programmet innan dagen avslutas med en mässa under biskop Åke Bonniers ledning.