Foto: Emilia Lindstrand/IKON

Profilkurser 2023

Här finns information om datum för profilkurser och präst- och diakonkurser 2023. Mer information kommer efterhand. Boka in datum redan nu!

Det övergripande temat för alla profilkurser är Lärjungaskap. Kurserna hålls på Flämslätt och kurskostnaden är 800 kronor, kost och logi kostar 2495 kronor. Håll utkik i På gång eller här på sidan för mer information om när anmälan öppnar och vad kurserna kommer att innehålla. 

Profilkurs för administratörer

Reservera datumen 14–15 mars. Läs mer här

Profilkurs för barnledare

Reservera datumen 18-19 april. Läs mer här

Profilkurs för församlingspedagoger

Reservera datumen 17-18 oktober. Läs mer här

Profilkurs för kyrkomusiker

Reservera datumen 26-27 september. Läs mer här

Profilkurser för vaktmästare

Vaktmästarkurserna är två till antalet, välj det datum som passar bäst. Första kursen är 25–26 januari och den andra är 28 februari-1 mars. Läs mer här

Präst- och diakonkurser

Det är biskopen som kallar präster och diakoner till kurserna och det finns sex stycken att välja mellan:

6–7 februari: Söka och finna Gud i allt – Om Ignatiansk spiritualitet och bön

21–22 februari: Den övergivne Jesus och hoppet – Om Focolare rörelsen, spiritualitet och mötet med den Andre

14-15 mars: Stilla dygn för diakoner och präster

23–24 mars: Liv i gemenskap – Om spiritualitet och kommunitet

12–13 april: Att följa och be med någon som inte är som jag - om lärjungaskap, funkisteologi och spiritualitet

29–30 augusti: Jorden vi ärvde – Om skapelse och spiritualitet

5-6 september: Stilla dygn för diakoner och präster

5–6 december: Gud i dina händer – Att skriva, läsa, be, sjunga, dela texter/böner/psalmer som håller över tid