Foto: pixabay.com

Profilkurs för barn- och ungdomsledare

Välkommen på kurs, du som är barnledare, fritidsledare eller ungdomsledare! Vi samlas under ett par dagar på Flämslätt och inspireras genom såväl gemensamma föreläsningar som olika workshops.

Det övergripande temat på 2023 års profilkurser i Skara stift är Lärjungaskap: Bön och spiritualitet.

Med denna kurs bjuder vi in till att ta del av och pröva på olika metoder för barn- och ungdomsarbetet. Visst fokus ligger på hur vi i tider av kris som pandemi och energikris kan fortsätta vårt verksamhet även om det innebär att vi behöver flytta ut våra grupper.  

Hur kan vi bedriva verksamhet om församlingshem kallställs? 
Vad kan vi som kyrka erbjuda unga som oroas av det som sker i världen? 
Hur bygger vi delaktighet i ett alltmer individualiserat samhälle? 

Det kommer bland annat att handla om friluftsliv, skapelseteologi och idealitet.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är barnledare, fritidsledare, ungdomsledare etc och arbetar i en församling eller ett pastorat i Skara stift. (Är du församlingspedagog? Då kommer en kurs för dig i oktober!)

Tid och plats

18-19 april, Flämslätt

Kostnad

Precis som alla tema- och profilkurser är detta en tvådagarskurs med övernattning, eftersom det är värdefullt med de samtal och möten som uppstår under processen. Det finns olika logialternativ till olika pris.
Deltagaravgift för kursen är 800 kronor per person. Mat och logi tillkommer enligt följande: 
Logi i enkelrum hotell med dusch & wc 2650 kr
Dubbelrum med dusch och wc 2255 kr
Enkelrum med handfat 2255 kr
Enkelrum vandarhem 2010 kr

Anmälan

Du anmäler dig här senast 12 mars.

Med reservation för ändringar i innehållet.