Foto: Carla Karlsson

Stockholmare som blev Skarabo

Åke Bonnier har varit biskop i Skara sedan 2012. Fram tills dess var han vad som kan kallas en inbiten stockholmare.

Åke Bonnier är född 1957. Han var efter sin konfirmation aktiv i Kyrkans ungdom och gjorde diakonala året inom Kyrkliga gymnasistförbundet. 1979 började han läsa teologi vid Uppsala universitet, och prästvigdes 1984 med första tjänstgöring i Hägerstens församling.

Två år senare fick han tjänst som pastorsadjunkt i Lidingö församling, där sedan blev kyrkoadjunkt, komminister och kyrkoherde. Från 2005 var han också kontraktsprost innan han 2006 utnämndes till domprost i Stockholm. 2012 valdes han till biskop i Skara stift.

Åke Bonnier är sedan 2010 eo hovpredikant. Av påven Benediktus XVI har han utnämnts till kommendör av Gregorius den stores orden (hedersutnämning för ekumeniska insatser).

Samlar böcker

Han är gift med Kristina Gustafsson Bonnier och paret har två vuxna döttrar: Anna och Elin.

Till fritidsintressena hör att läsa och lyssna på musik. Han är också boksamlare. Åke Bonnier är engagerad i Focolarerörelsen som är en ekumenisk sammanslutning.

Åke Bonnier har efter sin examen skrivit en akademisk uppsats ”Jesus – vem var han?” som handlar om den judiske Jesus. Han har också medverkat i ett antal böcker. Hans herdabrev ”Resan” gavs ut 2014 och hans senaste bok ”Lita lyssna leva - samtalstankar längs vägen” utkom 2020.