Foto: pixabay.com

Predikodag

Välkomna till en predikodag om profetisk predikan och om hur vi predikar kring klimathot och skapelseansvar!

Den 19 november är ideella predikanter, präster, diakoner och pedagoger som är intresserade av predikan kring klimathot och skapelseansvar och profetisk predikan välkomna på en inspirations- och fortbildningsdag. 

På förmiddagen möter vi Ola Fornling och Carina Sundberg, som kommer att inspirera oss kring frågor om:
Hur predikar vi om klimatet och vårt gemensamma skapelseansvar? Hör vi skapelsens rop och vågar vi möta det? Kan predikan både tala sant om livet och ge livsmod och hopp? Bör predikan utmana vår förändringsvilja? Hur tänker och tror vi att Gud verkar i planetens vånda?

Ola är lärare vid den kvalificerade predikofortbildningen i Uppsala, och stiftsadjunkt för teologi och hållbarhet i Lunds stift. Carina är stiftsteolog i Linköpings stift och teologie doktor med fokus på predikan. Hon har bland annat skrivit ”Kallade att höra skapelsens rop - Om ekoteologi”.  

På eftermiddagen möter vi Clara Nystrand som kommer att tala om ”Predikan som en hoppfull och kritisk röst i en polariserad tid” – om vårt profetiska uppdrag, att våga tala om det som är med en kritisk röst och samtidigt behålla hoppet om en annan framtid.

Clara är doktorand i praktisk teologi och forskar om profetisk predikan och hur man kan se på uppgiften att vara profetisk i ett folkkyrkligt sammanhang.

​För vem?

Dagen vänder sig till ideella predikanter, präster, diakoner och pedagoger i Skara stift som vill inspireras när det gäller predikan kring klimathot, skapelseansvar och profetisk predikan.

Tid och plats

19 november 9.00-16.00, Mariasalen i Skara Domkyrkoförsamling. Malmgatan 3, Skara.

Kostnad

200 kr

Anmälan

Till Ulrica Fritzson. Sista anmälningsdag 19 oktober.