Präst - och diakonkurs om Focolare-rörelsen och spiritualitet

Den 21-22 februari blir det präst- och diakonkurs på Flämslätt, en del i årets kursutbud för vigningstjänsten. Rubriken på denna kurs är ”Den övergivne Jesus och hoppet – Om Focolarerörelsen, mötet med den Andre och spiritualitet”

2023 är det dags för profilkurser. Du som är präst eller diakon kallas av biskop Åke till att delta i någon av kurserna. 

I februari blir det en kurs om bland annat Focolarerörelsen och focolarinsk spiritualitet. Från Guds hus i Fisksätra medverkar Carl Dahlbäck med programpunkten ”Att leva och be tillsammans”. Guds hus är ett interreligiöst fredsprojekt i Fisksätra där Svenska kyrkan, Stockholms katolska stift och Muslimernas förening i Nacka samverkar. Tanken är att skapa en mötesplats för kristna och muslimer, motverka främlingskap och istället utveckla vänskap och respekt för varandra. 
FBHO-nätverket (Framtiden Bor Hos Oss) finns också med.
”Att hoppas tillsammans” är rubriken på föredraget med Werner Jeanrond, som är professor emeritus i teologi, och författare bland annat till böckerna ”Kärlekens teologi”, ”Hoppets dynamik” och ”Kyrkans framtid – teologiska reflektioner”.
Bland de medverkande finns även Anita Goldman, med punkten ”Om sabbatens roll i judiskt liv, i klimatkrisens tidevarv – ett vidgat perspektiv på bön som livshållning”. Hon är författare och journalist, hedersdoktor vid Lunds Universitet och har i sitt författarskap fokuserat på kvinnors, och särskilt mödrars, roll i historien och religionen. Anita Goldman har bland annat skrivit  ”Jerusalem och jag”.

För vem?

Kursen är för dig som är präst eller diakon i Skara stift.

Tid och plats

21-22 februari, Flämslätt

Kostnad

Precis som alla tema- och profilkurser är detta en tvådagarskurs med övernattning, eftersom det är värdefullt med de samtal och möten som uppstår under processen. Det finns olika logialternativ till olika pris.
Deltagaravgift för kursen är 800 kronor per person. Logi tillkommer enligt följande: 
Logi i enkelrum hotell med dusch & wc 2650 kr
Dubbelrum med dusch och wc 2255 kr
Enkelrum med handfat 2255 kr
Enkelrum vandarhem 2010 kr

Anmälan

Anmäl dig här

Med reservation för ändringar i innehållet.