Skara stift

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon: +46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Pilgrimsvandra i april och maj

Här kan du vandra i Skara stift under april och maj 2017.


Söndag 30 april - "Vi hälsar våren", Floby pastorat
15.00 Samling i Åsarps kyrka för inledande andakt. Därefter skjuts med traktor och vagn till Brattelid för att sedan gå tillbaka till Åsarp. Vandringen är cirka 6 kilometer och tar drygt två timmar. Noomi Ragnarsson och Lillemor Carlsson är vandringsledare. Efter vandringen ansluts till hembygdsföreningens valborgsmässofirande vid församlingshemmet, med korv- och lotteriförsäljning, körsång och vårtal. Medtag matsäck/fika, vatten och kläder efter väder till vandringen.
Kontakt: Jenny Carlson, Floby pastorat, tfn 0515 - 72 38 89.

Tisdag 9 maj  - Pilgrimsvandring i Naturens katedral, Floby pastorat
18.00 Vandring från Kyrkeslätt i Vartofta-Åsaka till Smula Åsar, cirka 6 kilometer, under drygt två timmar. Tor Leijgård är botanisk guide, Erling Nyman och Jenny Carlson är vandringsledare. Medtag matsäck/fika, vatten och kläder efter väder. Återresa anordnas.
Kontakt: Jenny Carlson, Floby pastorat, tfn 0515 - 72 38 89.

Söndag 14 maj - Pilgrimsgudstjänst och kort vandring i Karlsborg
11.00 Pilgrimsgudstjänst i Tacksägelsekyrkan, kort promenad på lättvandrade vägar ca 1 km och gudstjänst utomhus, kyrkkaffe.

Kristi Himmelsfärds dag 25 maj - vandring Forsvik – Mölltorp, Karlsborgs pastorat 
10.00 Samling vid Forsviks kyrka. Ta med egen lunch. Dagen avslutas med enkel pilgrimsmässa utomhus i Mölltorp.
Kontakt: Christina Kopperud, tfn 0706-951970.

Kristi Himmelsfärds dag 25 maj - vandring Bredene kapell-Åsarps församlingshem, Floby pastorat 
7.15 Samling vid Åsarps församlingshem, traktorskjuts till Bredene.
8.00 Gudstjänst med efterföljande frukost. Därefter vandrar vi som vill tillbaka till Åsarps församlingshem (ca 7 km). För den som bara vill vara med på gudstjänsten går traktorn tillbaka efter frukosten. Medtag matsäck/fika, vatten och kläder efter väder till vandringen.
Kontakt: Jenny Carlson, Floby pastorat, tfn 0515 - 72 38 89.

Kristi Himmelsfärds dag 25 maj - vandring Slättäng-Vårkumla, Floby pastorat
9.30 Samling vid kyrkan. I lövade vagnar åker vi till Slättäng och vandrar sedan
pilgrimsleden/kyrkstigen tillbaka till Vårkumla kyrka, ca 2 km. Hembygdsföreningen serverar kaffe innan den avslutande gudstjänsten. Vill du inte vandra är du välkommen till kaffe och gudstjänsten som börjar ca kl 10.45. Medtag matsäck/fika, vatten och kläder efter väder till vandringen.
Kontakt: Jenny Carlson, Floby pastorat, tfn 0515 - 72 38 89.

Kristi Himmelsfärds dag 25 maj - vandring Soldattorpet i Klämmesbo-Hållsdammen, Tidaholms pastorat
10.00 Start från Soldattorpet. Stellan Wihlstrand är med första delen av vandringen. Mässa 11.00 i Kärrabo. Efter mässan vandrar de som vill vidare till Hållsdammen där vi möter upp dem som kommer från Hjo (se nedan). Vandringens längd är totalt cirka 8 kilometer. Ta med egen matsäck. Skjuts tillbaka ordnar vi tillsammans. Vandringen arrangeras av Klämmesbo Missionsförsamling och Svenska kyrkan i Tidaholm samt Pilgrimsleden Hjo-Kungslena.
Kontakt: Yngve Larsson, 0709-328314.

Kristi Himmelsfärds dag 25 maj - vandring Hjo kyrka - Hållsdammen
9.00 Morgonbön i Hjo kyrka. Därefter vandring till Norra Fågelås kyrka där mässa firas 11.00. Sedan fortsätter vandringen till Hållsdammen för korvgrillning och avslutande andakt tillsammans med dem som vandrat från Klämmesbo (se ovan). Vandringens längd är ca 10 kilometer. Ta med matsäck. Skjuts tillbaka ordnar vi tillsammans.
Kontakt: Krister Annell, tfn 0503-323 85.

25-28 maj - vandring Varnhem-Hjo
8.00 Samling vid Varnhems klosterkyrka den 25 maj. Läs mer här.
Kontakt: Anna Apell, 0511-262 59,