Foto: Pixabay

Pilgrimsvandra i juni

Här kan du pilgrimsvandra i Skara stift i juni 2019.

Tisdag 25 juni - pilgrimsvandring i Lidköping
17.30 start vid S:t Nicolai kyrka. En kort pilgrimsvandring som avslutas med kvällsmässa i kyrkan 18.30.

Torsdag 27 juni - vandring i Åslebygdens församling
18.00 Start vid Mularps kyrka. Vandringarna i vardagskväll är 2-3 km långa och lättgågna.
Kontakt: Barbro Westergren

Lördag 29 juni - pilgrimsvandring på Pärlstigen, Bottnaryd
9:30-10.00 gemensam pilgrimsvandring med invigning av den gröna pärlan. 10.00-12.00 tårtcafé med föredrag: ”Pärlstigen 10 år”. Ingemar Persson, Bengt Faleskog m.fl. berättar. Pärlstigen är en kort vandringsled, ca 2 km, runt den vackra kyrksjön vid Bottnaryds kyrka med stationer utifrån Frälsarkransen av biskop Martin Lönnebo. I sommar uppmärksammar församlingen att stigen nu funnits i tio år. 
Kontakt: Mikael Henning