Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon:+46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Personuppgifter för fotografier

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna.

Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som givit sitt samtycke till publicering.
Skara stift ger ut tidskriften INTRO, vilken har utgivningsbevis och ansvarig utgivare, samt ansvarar för webbplatsen svenskakyrkan.se/skarastift. INTRO lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), vilket innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (t ex namn och foto) inte gäller då TF och YGL tillämpas över dataskyddsförordningen i dessa fall. Nämnda undantag från dataskyddsförordningen gäller även vår webbplats om publiceringen av personuppgifter sker för journalistiska ändamål. Självfallet tar Skara stift vederbörlig hänsyn till människors personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.
Foton som sparas i Skara stifts bildarkiv är som regel inte sökbara via personuppgifter.