Vi kommer gärna ut och berättar om Svenska kyrkans Internationella arbete!

I november 2016 besökte en grupp från Skara stift vårt vänstift i Sydafrika, Southeastern diocese. Ombuden som deltog representerar alla Skara stifts nuvarande kontrakt och åkte för att studera och uppleva Svenska kyrkans internationella arbete i Sydafrika, och särskilt julkampanjens tema – ”Låt fler få fylla fem!”.

Gruppen besökte bl a Robben Island, hantverkscentrat Rorkes Drift, Philaniprojektet med mentormammor i Kapstaden, universitetet i Pietermaritzburg, stiftsgården Umpomolo och diakonicentrat Kwazamakuhle. Genom att bo hemma hos församlingsmedlemmar, både i stad och på landsbygden, har deltagarna lärt känna den Evangeliska kyrkan i Södra Afrika (ELCSA) och det Sydöstra stiftet av idag. 

Nu är resenärerna tillbaka fyllda med upplevelser som de gärna vill komma ut och dela. Bjud in någon av dem till konfirmandgruppen, till en församlingsafton eller till er internationella grupp. E-postadresser till resenärerna hittar du här: 

Torbjörn Posth, Moholm och från Svenska kyrkans Unga, e-post
Sophie Agnar, Skövde och från Svenska kyrkans Unga, e-post
Gerd Larsson, Mariestad, e-post
Monica Forsner, Lidköping, e-post
Karin Carlsson, Borås, e-post
Carina Johansson, Habo, e-post
Birgitta Edvinson, Grästorp, e-post
Jane Bäckman, Moholm, e-post
Susann Harpsö, Vinninga, e-post
Inga Fransson, Götene, e-post
Elisabeth Andersson, Ulricehman, e-post
Brita Falk, Alingsås, e-post
Inger Dafgård, Vänersborg, e-post
Agne Arnesson, Floby, e-post