Några personer spelar Jenga med färggranna klossar.
Foto: Hans Christiansson

Nycklar till engagemang - inspirationsdag för anställda medarbetare om idealitet

Välkommen till en inspirationsdag för anställda medarbetare om idealitet. Dagen erbjuds både 21 september och 28 november.

Under hösten bjuds du som är anställd medarbetare i församling eller pastorat i Skara stift in till inspirationsdagar om idealitet. Dagen innehåller intressanta föredrag samt valbara pass utifrån olika områden.

Syftet med dagen är att synliggöra nycklar till engagemang i uppdraget att vara kyrka tillsammans. 

För vem?

Den här dagen riktar sig till dig som är anställd medarbetare i en församling eller pastorat i Skara stift och som vill få inspiration och verktyg i samarbetet med ideella medarbetare.

Tid och plats

21 september, Kyrkans hus i Herrljunga
28 november, Flämslätt stifts- och kursgård

Anmälan

Länk till anmälan kommer inom kort, boka datumet i kalendern så länge!