Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon:+46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nya präster manades att lyfta blicken

Lyft blicken! Det var biskop Åke Bonniers uppmaning till de tre präster som på söndagen vigdes i Skara domkyrka.

Uppmaningen var ett genomgående tema i biskopens predikan, som också var ett tal till de nyvigda prästerna.
   – Att lyfta blicken handlar om en livshållning i en värld där egoism, rädsla och främlingsfientlighet råder och där vi har all anledning att vara djupt bekymrade över klimat och miljö, sade han.
    Utgångspunkten för predikan var ett avsnitt i bibeln som berättar om ett samtal mellan Jesus och en kvinna från Samarien. Det samtalet stred på många sätt mot samtidens konventioner, eftersom de båda parterna hörde till så olika samhällsgrupper.
    Men Jesus lyfte sin blick och såg att kvinnan var en medmänniska som längtade efter en mening i sitt liv. Hon kunde i sin tur våga lyfta sin blick och se på Jesus som den befriare hon hoppats på.
     På samma sätt manade biskopen de nya prästerna att se på Jesus. För då får livet sitt verkliga sammanhang och vi kan se hur Gud verkar i världen. Då kan vi också se möjligheterna i det som verkar svårt, genom att få Guds perspektiv.

Allvarlig klang
Åke Bonnier lät också temat få en allvarlig klang. Han konstaterade att denna söndag var minnesdagen av förintelsen.
– Antisemitismen handlade om att utrota, att hata och förgöra det som var annorlunda. Främlingsfientligheten idag har en doft av 30-tal över sig - det 30-tal när nazismen började växa, sade han.
Han manade därför alla gudstjänstdeltagare och särskilt de nyvigda att lyfta blicken och inte se olika etnicitet, religion och kultur som hinder för tillsammansskap. I stället får man vara vittnen om den kärlek och omsorg som inkluderar snarare än exkluderar.
– Ni vigs på förintelsens minnesdag till präster, till sändebud för den kärlek som är störst av allt, den kärlek som är hatets, våldets och människoföraktets motsats. Det är uppfordrande, sade han till de tre prästerna.

Glad gudstjänst
Som helhet präglades prästvigningen av glädje. Det märktes i det folkets jubel som bröt ut efter själva vigningsceremonin och märktes också i de sånger som framfördes av domkyrkokören tillsammans med ungdomskören. Där fanns klanger av både gospel och folkmusik.
De tre präster som vigdes går nu uti tjänst till olika platser i Skara stift. Thomas Hagert kommer att arbeta i Stenstorps pastorat, Mikael Hansen ska tjänstgöra i Essunga pastorat och Sebastian Holmgren kommer att arbeta inom EFS på Hjälmared utanför Alingsås.