Mission från marginalerna – Perspektiv på att vara Jesu lärjungar i praktiken

Välkommen att lyssna till teol.dr. Deenabandhu Manchala som under de senaste decennierna ägnat sig åt temat ”mission from the margins”, i både praktik och teori. Han kommer från Bangalore i Indien och har varit verksam bl.a. inom Kyrkornas världsråd. Han är en av huvudskribenterna bakom Kyrkornas världsråds dokument Tillsammans för livet. Välkommen till en förmiddag – tillsammans i livets riktning i kyrkans hus i Herrljunga.

”Mission from the Margins” är inte bara ett handlingsalternativ bland andra, utan ett ofrånkomligt sätt att vara kyrka i Guds mission. Gud vill liv i värdighet, rättvisa och frihet för alla. Därför måste oundvikligen beredas plats för dem av oss som idag på olika vis marginaliseras, lokalt och globalt. Vilka är strukturerna som upprätthåller och fördjupar utanförskap? Hur kan vi tillsammans skapa inkluderande strukturer och gemenskaper?

Hur kan vi tänka och agera för att följa i Jesu fotspår idag? Var är marginal och var är centrum? Vem är inkluderad och vem är exkluderad? Vem har makt att påverka? Välkommen till en mycket spännande förmiddag – tillsammans i livets riktning!

Föredraget hålls på engelska och med skriftligt utkast på svenska.

Tid och plats

Lördag 7 september, Kyrkans hus i Herrljunga. Kl. 10-13.

Kostnad och anmälan

Kostnad 100 kr.
Du anmäler dig här via denna länk!

Om Dr Deenabandhu Machala

Dr. Deenabandhu Manchala från Bangalore är luthersk präst och forskare med personligt engagemang mot diskriminering, och tidigare programdirektor för mission på Kyrkornas världsråd. 
Länk till Tillsammans för livet