Foto: Magnus Aronson

Mer om konfirmation

På Svenska kyrkans nationella webbplats finns mycket att läsa om konfirmation. Nedan hittar du några länkar för mer information.

Frågor om konfirmation?

Stiftsadjunkt Lise Sögaard
Tel: 0511-262 59

 

Var och när kan jag konfirmeras?

Det år du fyller 14 bjuder Svenska kyrkan in dig att vara konfirmand.
   Du är välkommen att vara konfirmand i den församling där du bor eller någon annan församling.
   Alla församlingar ska erbjuda kostnadsfritt alternativ.

Hitta din församling i Skara stift

Här hittar du alla församlingar i Skara stift. Läs mer om deras konfirmationsupplägg på respektive webbplats.
   • Hitta rätt församling
   Här kan du söka på ort, församlingsnamn eller en kyrkas namn.