Foto: Magnus Aronson/IKON

Mary - arbetsträning i församling

Svenska kyrkan har stora möjligheter att stötta människor som länge stått utanför arbetsmarknaden. Därför har vi skapat Mary-metoden. Begreppet Mary är bildat av begynnelsebokstäverna i orden Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet.

Att stå utan arbete under lång tid medför risker för ohälsa och ekonomisk utsatthet. Här har Svenska kyrkan möjlighet att göra en viktig insats. Många av Svenska kyrkans församlingar lämpar sig väl för praktik och arbetsträning.

Att handledamänniskor i arbetsträning, praktik och rehabilitering

Mary är en metod för att handleda människor i arbetsträning, praktik och rehabilitering inom Svenska kyrkan. Församlingar som erbjuder Mary-platser i den ordinarie verksamheten eller som startat fristående S:t Mary verksamheter har utbildning i Mary-metoden.
Läs mer om Mary-metoden här!

Mary-utbildningar

Mary-utbildningarna erbjuds anställda i församlingar som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. En särskild utbildningssatsning pågår hösten 2022 och våren 2023.
Läs mer om och anmäl intressen för Mary-utbildningarna här!
Ladda ner PDF om Mary-utbildningarna