Målningarna i Habo kyrka

På 1700-talet kom kyrkomålarna Kinnerus och Peterson till Habo för att måla kyrkan som i generationer lärt församlingsbor Herrens bön, budorden, trosbekännelsen och sakramenten. Här får du också höra Kinnerus egen teori (enligt lokala berättelser i alla fall!) om varför målningsarbetet blev försenat och hur församlingen gjorde för att ha råd att betala.