Foto: Fredrik Bergqvist

Lediga arrenden!

Skara stift arrenderar ut vackra Fågelögård ute på Torsö samt två sidorarrenden i Mariestad och Skara kommun. Klicka här för att få veta mer!

Skara stift förvaltar tillgångar i skogar, jordar och finansiella placeringar. Skogsegendomarna omfattar omkring 25 000 hektar skogsmark och jordbruksmarken uppgår till omkring 10 000 hektar. 
Dessa tillgångar utgör en stiftelseliknande egendom som äger sig själv under beteckningen Prästlönetillgångar i Skara stift och förvaltas av stiftets egendomsnämnd. Skogen sköts i egen regi medan all jordbruksmark är utarrenderad.

Gårdsarrende – Fågelö Gård

Gård med utvecklingsmöjligheter vackert belägen på Torsö i Mariestads kommun, upplåtes på arrende fr.o.m. 14 mars 2023.

Sidoarrende - Björsäter 17:12

Mariestads kommun, ca 154 ha

Sidoarrende - Synnerby 1:1

Skara kommun, ca 51 ha