Foto: Carla Karlsson

Lärjungaskapets år - handling

Genom våra val och handlingar påverkar vi både oss själva och vår omgivning. Ett sätt att tänka på handling är att göra det i relation till lärjungaskap. Att vara lärjunge är ett annat ord för att följa Jesus. Biskop Åke har skrivit ett brev om lärjungaskap och handling som kommer i advent. Det är hans tionde brev och blir också hans sista som biskop i Skara stift.

Det är inte kört och det är det som är poängen

Lärjungaskap handlar om att leva ett kristet liv och i det finns flera olika delar, menar biskop Åke. Därför har han valt att belysa lärjungaskapet ur tre perspektiv – tillit, bön och handling – och under tre års tid har lärjungaskap varit ett tema i hans brev. Nu kommer det sista.

-Lärjungaskapet rymmer viktiga grundstenar där tilliten till Gud är en sådan och bön och handling är andra. Men naturligtvis ryms så mycket mer. I kyrkan sammanfattar vi det gemensamma uppdraget som lärjungar med orden gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, säger biskop Åke.  

Att vara en lärjunge är ett annat ord för att följa Jesus och det är inte alltid enkelt, menar biskop Åke och redan de första lärjungarna anade det.  

-De förstod inte alltid vad Jesus menade, vad han ville och varför han gjorde som han gjorde. Först efter uppståndelsen började de se klarare på vad det innebar att följa Mästaren.  

Det tredje och sista brevet om lärjungaskap vill inspirera till handling.  
-Att vara kristen är att vara med och bygga ett gott samhälle och också se sig själv och alla andra utifrån de fyra grundläggande relationerna – till Gud, till skapelsen, till våra medmänniskor och till oss själva, säger biskop Åke.  

-Relationer sätter in oss som kristna i ett livsuppdrag som handlar om att vara med och hela vår trasiga värld och där varje människa bokstavligt talat är livsviktig, fortsätter han.  

Brevet om lärjungaskap och handling kommer ut första advent och finns att ta del av både digitalt och tryckt. Ladda ner det från Skara stifts webbplats eller hämta det i din församling.  

-Jag hoppas att det kommer att spridas, läsas och kanske studeras av grupper i församlingen. Det är spännande att få läsa och samtala tillsammans. Det vill jag uppmuntra till. Det finns några frågor i slutet av brevet. De kan en reflektera över både hemma och tillsammans med andra. Jag hoppas att detta brev ska vara till välsignelse under det nya kyrkoåret.