Foto: Carla Karlsson

Lärjungaskapets år

Precis som tidigare år skriver biskop Åke Bonnier ett brev med ett tema som finns med i stiftets verksamhet framöver. Temat ger också möjlighet till reflektion och fördjupning, både enskilt och tillsammans med andra. Till skillnad från tidigare teman så sträcker sig kommande tema över tre år och inte bara ett. Och temat är lärjungaskap.

Ordet lärjungaskap är starkt förknippat med efterföljelse och handlar både om den egna vandringen och församlingens liv. På många sätt kan det vara svårt att konkret närma sig frågan om lärjungaskap. Hur kommer det sig att biskop Åke valt just detta tema?

- Det handlar om att följa i Jesu fotspår och samtidigt att leva i tillit till att Gud både vill ta mig i bruk för sitt rike och ger mig kraft, säger han.

Förväntningarna är att samtal ska kunna föras i församlingarna, samtal till inspiration att vara en Jesu lärjunge konkret i både vardag och helg. Kristet liv är ingen söndagsföreteelse utan något som ska få genomsyra allt. Genom att tala och reflektera över detta finns möjlighet att hitta verktyg för att sedan låta lärjungaskapet verka konkret där var och en befinner sig.

Pandemin har gjort att församlingarnas verksamheter har behövt anpassas och för var och en har det inneburit stora förändringar, i livets alla delar. Biskop Åke ser att temat, när restriktionerna lättat, kan hjälpa till i mötet med människor där de är.

-Jag skulle vilja upprepa de ledord som stiftet lanserade i början av min biskopstid. Att det är viktigt att komma ut som kyrka, alltså vara tydligare med vår tro och övertygelse, gå ut som kyrka där människor är. De ska kunna möta kyrkan där de kanske inte trodde att de skulle göra det.

Lärjungaskap handlar också om att ibland vara obekväm och stå upp för det som är rätt. 

-Vi ska ”stå upp som kyrka” och det handlar om att våra röster måste höras när människor trampas på, marginaliseras, när skapelsen missbrukas och jorden gråter, uppmanar biskop Åke.

Brevet finns att ta del av både digitalt och tryckt. Det går att ladda ner här nedan och finns att som tryckt brev hämta i din församling. 

Till brevet finns även några frågor att reflektera över, antingen själv eller tillsammans.