Foto: pixabay.com/Montage: Emma Johansson

Kyrkor i Skara stift ringer för fred

Varje dag klockan tolv ringer kyrkklockor runtom i Skara stift för att mana till bön för fred. Initiativet kommer från biskop Åke Bonnier, som uppmanat församlingarna att be för situationen i Ukraina.

I någon kyrka i varje pastorat eller församling i Skara stift kommer det från och med torsdag 24 mars att ringas i klockor, läsas bibelord och bedjas. Bönen, som utformas lokalt och leds av någon anställd eller ideell medarbetare, hålls varje dag måndag till och med lördag.

- Klockringning och bön blir tillsammans både en markering utåt men också och främst en samling inåt för fred i Ukraina. Förbönens betydelse är oerhört stor. Därför ber vi tillsammans i hela Skara stift så länge kriget pågår och fortsätter självklart också med andra konkreta insatser av olika slag, säger biskop Åke Bonnier.