Foto: pixabay.com

Kurs för ideella predikanter 2023

Välkommen, du som håller eller som är intresserad av att hålla andakter, helgmålsböner och gudstjänster och behöver utbildning eller fördjupning. Vi träffas vid fyra tillfällen på Stiftsgården Flämslätt. Prata med din kyrkoherde om vem som kan vara din handledare och samtala om möjliga prediko- eller andaktstillfällen.

Att få uppdraget att predika och leda gudstjänst är stort både för den enskilde och för kyrkan. Det är en del i att vara en evangelisk-luthersk folkkyrka att utöva och att rusta oss i det allmänna prästadömet. Kursen kommer att vara på en grundläggande nivå och den kommer att ge dig verktyg för uppdraget att predika och hålla andakter, både på en praktisk och teoretisk nivå.

Kurstillfälle 1:
17-18 mars

Från klockan 15:00 på fredagen till ca 15:30 på lördagen. Tillsammans med prästen Kerstin Wimmer kommer vi att arbeta med temat ”Hur närmar vi oss bibelberättelserna inför predikan och andakter”. Dessutom handlar den om luthersk teologi och lärjungaskap och om högtider, kyrkoåret och bön.

Kurstillfälle 2:
27 maj

Bland annat om att vara medveten om HBTQI rättigheter när vi talar 
och predikar. 


Kurstillfälle 3:
16 september

Klockan 9:30- ca.17:00. 
Vid den andra träffen kommer vi att dela erfarenheter, få mer kunskap om teologi och predikoverktyg samt arbeta  praktiskt med retorik. 


Kurstillfälle 4:
10-11 november

Från klockan 15:00 på fredagen till ca 15:30 på lördagen. Fjärde tillfället handlar om hur vi predikar om skapelsen och miljöhot. Dessutom får vi hjälp i vårt profetiska uppdrag.

Kostnad:

Kostnaden för kursen är ca. 6 500 kr.
Deltagaravgift är 1000 kronor per person för hela kursen + 
Kost och logi på Flämslätt (totalt ca. 5500 kr). Anmälan:

Sista anmälan är 10 februari.  
Du anmäler ditt deltagande via anmälningslänken.
Obs! Dessutom ska ett brev från kyrkoherden i din församling skickas/mailas 
till Lena Linde där det även ska framgå vem som kommer att vara din handledare.
Kursprogram kommer senare!