Film från Ods kyrka

Hur gick det egentligen till när Karl XII:s kalk kom till Ods kyrka? Och hur kommer det sig att ett porträtt på Odfödde prästen Andreas Rhyzelius finns i koret? Här berättar Andreas Rhyzelius och hans hustru Caisa Ihre själva! Berättelsen bygger på Rhyzelius dagboksanteckningar.