Foto: Birgitta Rantala

Jordbruksmark arrenderas ut

Prästlönetillgångarna i Skara stift har lediga jordbruksarrenden.

Läge:
Gökhem, Falköpings kommun ca 75 ha
Korsberga, Hjo kommun ca 80 ha,
Larv, Vara kommun ca 100 ha
Vässby,Vara kommun ca 80 ha

Arrendekontrakt:
Exempel Arrendekontrakt Gökhem 
Exempel Arrendekontrakt Korsberga
Exempel Arrendekontrakt Larv
Exempel Arrendekontrakt Vässby


Upplysningar: Ytterligare information och uppgifter kan lämnas av jordbruksförvaltare Viktor Larsson, tel 0511 - 262 55 eller handläggare Birgitta Rantala, tel 0511 - 262 13.
Denna information grundar sig på tillgängliga skriftliga och muntliga uppgifter och lämnas utan förbindelse.
Egendomsförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna intresseanmälningar liksom rätt att förhandla med enskilda intressenter. Intresseanmälan skall vara egendomsförvaltningen tillhanda senast 2021-08-13 under nedanstående adress.
Skara stift
Egendomsförvaltningen
Box 173
532 23 Skara