Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon:+46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Jordbruksmark arrenderas ut

Nu finns möjlighet att arrendera jordbruksmark. Det gäller delar av fastigheten Sörbylund 2:5 i Skövde kommun. Arrendet omfattar 118 hektar åkermark med stora brukningsskiften och med bra läge invid väg. Intresseanmälan ska ha kommit in senast 20 september.

Beskrivning av fastigheten.

Läge: Fastigheten är belägen strax norr om Skövde mellan Stöpen och Ulvåker. Klicka här för karta i pdf-format.
Arrendeform: Sidojordsarrende.
Kontraktstid: 1 år från 14 mars 2020 med automatisk förlängning tills vidare med 1 år i taget.
Areal: Arrendet omfattar ca 118 ha åkermark.
Arrondering: Mycket bra skiftesindelning med stora brukningsskiften och bra belägenhet och tillgänglighet nära väg.
Dränering: All mark är dikad under 1950-1960-talet.
Arrendevillkor: I den mån de ej regleras i lag framgår arrendevillkoren i bilagt kontraktsformulär.
Egendomens skick: Intresseanmälan skall avse marken i befintligt skick.
Driftsformer: Fri brukningsrätt.
Övrigt: För att fastställa tillträdesskicket skall tillträdessyn hållas i samband med tillträdet.
Prisförslag: Intressenter skall ange prisförslag till årlig arrendeavgift för ett 1-årigt
arrendeavtal med fast avgift.
Referenser: I intresseanmälan skall anges 2 referenser varav den ena skall vara en bankförbindelse.
Säkerhet: Arrendeintressenter skall ställa säkerhet för sitt åtagande till ett belopp motsvarande 1 års arrendeavgift jämte moms. Detta sker genom medverkan i Skara Stifts säkerhetsfond.
Upplysningar: Ytterligare information och uppgifter kan lämnas av jordbruksförvaltare Viktor Larsson, tel 0511 - 262 55 eller ekonomiassistent Birgitta Rantala, tel 0511 - 262 13.
Denna information grundar sig på tillgängliga skriftliga och muntliga uppgifter och lämnas utan förbindelse.
Egendomsförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna intresseanmälningar liksom rätt att förhandla med enskilda intressenter. Intresseanmälan skall vara egendomsförvaltningen tillhanda senast 2019-09-20 under nedanstående adress.
Skara stift
Egendomsförvaltningen
Box 173
532 23 Skara

Kuvertet ska vara märkt ”Intresseanmälan Sörbylund 2:5”