Inspirationsdag med årsmöte för Skara stifts Internationella råd

Den 12 februari 2022 digitalt via Zoom är alla internationella ombud, samordnare och internationellt intresserade i Skara stift välkomna. Upptakt och inspiration för Fasteaktionen 2022 för Act Svenska kyrkans arbete.

Programmet genomförs tillsammans med Sensus

Inloggning i Zoom, klicka här!
Meeting ID: 854 5554 1019
Deltagande i dagen är kostnadsfritt och ingen anmälan är nödvändig.

 

Översiktligt program 12 februari 2022

  • 08:30 Möjlighet att logga in och testa tekniken
  • 09:00 Välkommen och andakt
  • 09:15 Representantskapsstämma med val till Internationella rådet i Skara stift. Se förslag till dagordning nedan.
  • 10:45 Kafferast och möjlighet att sträcka på benen
  • 11:15 Inspiration inför kommande Fasteaktion med direktglimtar från Act Svenska kyrkans arbete utomlands och hälsning från Skara stift vänstift/systerkyrkor. 
  • 12:30 ca Dagen avslutas. 

Verksamhetsberättelse och kassarapport, samt ev. inkomna motioner finns tillgängliga genom nedladdning längst ner på denna sida. De kommer också att visas på skärm under årsmötet, men det underlättar att ha dem utskrivna. Önskas dessa i förväg går det bra att skriva till sekreteraren.

Varmt välkommen till en spännande dag!

Uppgiften för det Internationella Rådet i Skara stift är:

I samverkan med stiftet och nationell nivå främja församlingarnas arbete med Act Svenska kyrkan. Rådet ska bland annat:

  • Upprätthålla kontakt med nationell nivå
  • Ordna inspirationsdagar, fortbildning och studieresor
  • Inspirera till relationer med församlingar och stift i andra länder
  • Möjliggöra för ett fortsatt engagemang av dem som varit internationella stipendiater.

Rådet ska bestå av minst sju valda ledamöter plus adjungerade. Från Skara stiftskansli – sekreteraren; från Svenska kyrkans Unga – en ledamot och en till tre ledamöter från hemmavarande Ung i Världsvida kyrkan-stipendiater. Föreningen Senapskornet är representerade med en vald ledamot. Det finns en strävan att alla kontrakt är representerade i Skara stifts Internationella Råd. I år sker nyval av flera ledamöter till Rådet.

Till representantskapsstämman är alla ombud, samordnare och internationellt intresserade i Skara stifts församlingar/pastorat välkomna. Ombud utsedda av kyrkoråd har rösträtt.

Verksamhetsberättelse, kassarapport, samt inkomna motioner: