Inspirationsdag för ideella

Välkommen till en dag för dig som är ideell medarbetare i Skara stift! Vi samlas på två platser i stiftet för att lära mer och inspireras i såväl gemensamma föredrag som valbara seminarier. Första tillfället är i Töreboda den 4 februari och höstens inspirationsdag, med liknande program, är 18 november i Borås. Välj den dag som passar dig bäst!

Alla ideella medarbetare från Skara stift är välkomna att delta. Kanske är du engagerad i gudstjänstsammanhang, finns med i det diakonala arbetet eller i barn- och ungdomsarbetet, kanske sjunger du i kör, är aktiv i internationella frågor eller något helt annat. Oavsett uppgift är du varmt välkommen!

Programmet som anges här är för inspirationsdagen i Töreboda den 4 februari. men har du inte möjlighet att delta då, eller om du tycker att det blir för långt att åka, så kommer en inspirationsdag att ordnas även i Borås den 18 november - med ett liknande program.

Förmiddagen ägnas åt evangelisk-luthersk teologi! Då finns vår stiftsteolog Ulrica Fritzson med och talar med oss om kallelse och om vad det ”allmänna prästadömet” egentligen betyder och innebär. 

Sedan får vi alla veta lite mer om fasteaktionen, som strax drar igång, och om Act Svenska kyrkans arbete. 

Efter lunch blir det två pass med seminarier- du anger tre val när du anmäler dig och så försöker vi ordna så att du får plats på två av dem du önskat. 

Program

09.30 Drop-in-fika
10.00 Act Svenska kyrkans ekonomichef Lennart Hernander talar om Fasteaktionens tema.
10.50 Paus
11.00 Föredrag av Ulrica Fritzson: ”Tack och lov att vi tillhör en luthersk kyrka!”
12.00 Lunch
13.00 Seminariepass 1 (se nedan)
13.45 Paus och förflyttning
14.00 Seminariepass 2 (se nedan)
14.45 Fika
15.15 Paus och förflyttning
15.30 Mässa i kyrkan, därefter hemfärd

Seminarier (du väljer tre i anmälan och deltar i två)

1. Att vara förebedjare. Hur gör man när man ber för någon annan? Praktisk övning och handfasta tips med stiftsdiakon Åsa Wikman. 

2. Att leda andakt. Karin Långström, präst i Töreboda, leder oss i ett pass om andaktsmetodik. Hur kan jag lägga upp en andakt och vad är bra att tänka på?

3. Så funkar Svenska kyrkan. Hur är egentligen Svenska kyrkan organiserad? Vad har stiftet för uppgifter? Vad gör nationell nivå? Vad är kyrkoordningen? Är det skillnad på att vara förtroendevald och ideell? Stiftsjurist Andreas Fagrell reder ut begreppen. 

4. Det medmänskliga mötet. Ibland hamnar vi i samtal där vi inte riktigt vet vad vi ska säga. Hur ska vi hantera dem? Och hur vet vi när det är dags att lämna vidare till någon annan - och i så fall till vem? Lise Sögaard, präst och stiftsadjunkt på stiftskansliet talar med oss om själavård i mötet med andra.

5. Inspiration inför fasteaktionen. Urban Jormeus, stiftskonsulent för internationella frågor i Skara stift, ger tips och svarar på frågor. Det blir också tillfälle att dela erfarenheter med varandra.  

6. Representantskapsstämma för internationella rådet. Skara stifts internationella råd passar på att hålla sitt årsmöte denna dag!

Tid och plats

Lördag 4 februari 10.00-16.00 ca, Töreboda församlingshem.

Kostnad

300 kronor per person inkl förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Anmälan

Du anmäler dig här senast den 26 januari.