Foto: Sören Eklund

I påskens tid - video

Sista ordet är inte sagt. Det finns alltid ett ord till - Guds ord. Det konstaterar biskop Åke Bonnier när han samlar tankarna kring påskens budskap

Klicka här för att se videon, cirka 5 minuter lång.

I en video utgår han från sitt första nattvardsfirande då allt var ovant och inget blev som tänkt. Från de minnena går tankarna till när Jesus instiftade nattvarden och hur intimt förbunden den är med vårt påskfirande. Han konstaterar också att stiftets 430 kyrkor står där de står för att kunna ropa ut att Kristus är uppstånden.