Foto: Sven-Erik Falk

Hiippakuntakanslia

Hiippakuntakansliassa, joka sijaitsee Skaran tuomiokirkon vieressä, hoidetaan asioita, jotka kuuluvat hiippakunnan vastuualueeseen.

Kansliassa työskentelee yhteensä noin viisikymmentä henkilöä seurakuntaosastolla,  hallinto-osastolla, johtoryhmässä sekä osastolla, jonka vastuulle kuuluu kirkon omaisuuden hoito.

   Seurakuntaosaston tehtäviin kuuluu hiippakunnan alueella tehtävän seurakuntatyön kehittäminen. Se tapahtuu järjestämällä koulutusta, inspiraatiopäiviä ja tekemällä erilaisia projekteja yhdessä pastoraattien kanssa. Suomenkielinen työ hiippakunnassa kuuluu seurakuntaosaston vastuualueeseen.

   Kirkon omaisuuden, metsien, maaomaisuuden sekä arvopaparien hoitoa varten hiippkunnassa on oma osasto.

   Hallinto-osaston vastuulla on mm. talous- ja henkilökysymykset sekä tietotekniikka.

   Johtoryhmä organisoi mm. piispantarkastuksia. Monet lakiasiat kuuluvat johtoryhmälle.