Foto: Sune Broman

Gudstjänst, andakt och musik

Under konfirmandtiden på Flämslätt är gudstjänster och andakter, sång och musik en självklar del av lägret.

Som konfirmand får du också vara med och utforma gudstjänster och andakter.

Gudstjänster är olika varandra och varierar också under kyrkoåret. Därför är det viktigt att du även deltar i några olika gudstjänster i din hemförsamling under ditt år som konfirmand.

Musik

Tycker du om att sjunga och spela? Eller vill du kanske prova på att göra det? Sång och musik har alltid varit viktiga inslag i kyrkan. Som konfirmand får du förstås lära dig mer om kyrkans psalmer och musik. Du får också möjlighet att vara med och välja ut sånger till morgonbönerna under lägertiden.

På lägret spelar och sjunger vi tillsammans! Spelar du något instrument får du gärna ta med dig det till Flämslätt. 

 

Kontaktperson och anmälan

Kontaktperson för Skara stifts konfirmandläger på Flämslätt är
stiftsadjunkt Lise Sögaard, tfn 0511-262 59.

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret