Meny

Gårdsarrende i Skövde kommun

Gårdsarrendet på Bergs Prästbol kommer att bli ledigt 14 mars 2021. Här finns mer information om gården och tillvägagångssätt för intresseanmälan.

Bergs Prästbol 5:1 öster om Timmersdala i Skövde kommun är en fastighet som varit i kyrkans ägo i snart 200 år. Den förvaltas av Prästlönetillgångarna i Skara stift, Egendomsförvaltningen. Nuvarande arrendatorsfamilj kommer att avträda den 14 mars 2021. 

Klicka här på prospektet så finner du all information om gården.

Intresseanmälan märkt med ”Intresseanmälan Berg 5:1” hanteras löpande fr.o.m. 10 augusti, men skall vara egendomsnämnden tillhanda senast 30 augusti 2020

via e-post till skarastift.plt@svenskakyrkan.se eller per post till:

Skara stift
Egendomsförvaltningen
Box 173
532 23 SKARA