Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Skara stift Besöksadress: Skoltorget 1, 53231 Skara Postadress: Box 173, 53223 Skara Telefon:+46(511)26200 E-post till Skara stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Flyktingarbetet knyts ihop vid inspirationsdag

Under tre år har stift och församlingar fått extra pengar från kyrkostyrelsen till arbetet med migration och integration. Nu går perioden mot sitt slut – men arbetet fortsätter och mycket finns kvar att göra. För att inspirera, dela erfarenheter och blicka framåt bjuder Skara stift in till en heldag kring integrationsarbetet.

Efter de stora flyktingströmmarna 2015 och 2016 beslutade kyrkostyrelsen att avsätta särskilda medel för att göra det möjligt att arbeta ännu mer med migrations- och integrationsfrågor. Under tre år har stiften fått pengar - en del har gått till stiftets övergripande arbete och det allra mesta har fördelats ut till församlingarna.
- Det har gjort att vi kunnat förstärka det arbetet i pastorat och församlingar. Mer tid har kunnat avsättas och mycket av pengarna har använts till särskilda insatser som till exempel boenden, språkcaféer och annat språkstöd, utflykter, cykelkurser och simskolor, säger Ingela Hadin, som är stiftsdiakon och arbetar med migration och integration.

Intensivt arbete

Det har varit tre år av intensivt arbete. Många, både anställda och ideella, är slitna och orken tryter.
- Vi behöver stötta varandra i detta. Och vi behöver också bli fler. För arbetet tar ju inte slut! Just nu handlar det mer om integration än om akuta asylärenden, så vi behöver kanske hitta nya former för arbetet, menar Ingela.
Hon betonar också att dessa tre år inte är något ”separat”, utan en del av ett långt arbete tillbaka i tiden och ett arbete som också fortsätter.
Urban Jorméus, internationell sekreterare på stiftskansliet, konstaterar att det blivit väldigt tydligt att det internationella arbetet som kyrkan länge bedrivit hör ihop med migrationsarbetet:
-  Det globala och det lokala är inte skilt från varandra, utan världen hänger ihop. Kyrkan har haft människor som jobbat ute i världen, i exempelvis flyktingläger, och det är kompetens som vi haft stor nytta av i arbetet på hemmaplan.

Inspirera varandra

Tre år av extra mycket arbete har det varit och nu ska erfarenheterna samlas ihop och kunskap knytas samman. Det handlar också om att blicka framåt och inspirera varandra. Därför anordnar Skara stift en inspirationsdag på Flämslätt den 30 oktober (Läs mer här).
- Det är ett fullspäckat program. Dagen vänder sig till alla som är intresserade av de här frågorna, anställda, förtroendevalda och ideella. Många samarbetar ju med andra samfund och organisationer och deltagare därifrån är förstås också välkomna, säger Ingela.
De hoppas nu att många tar tillfället i akt i församlingarna.
- Varför inte samla ihop de anställda och ideella och åka tillsammans!

 Text: Anna Theander

Hela världen i skara stift

”Hela världen i Skara stift” – inspirationsdag på Flämslätt 30 oktober. Med bland andra Morgan Finnsiö, Expo, Henrik Törnqvist, församlingsherde i Bergsjön, Zinat Pirzadeh, stand-up-komiker, Erik Ulnes, Rädda barnen, och biskop Åke Bonnier.
Läs mer på Skara stifts intranät
Obs! Sista anmälningsdag 14 oktober.