Foto: Carla Karlsson

Fint pris till bok med biskopen

Vad har Skaras biskop Åke Bonnier och Michelle Obama gemensamt? Jo, båda medverkar i böcker som får pris vid en internationell mässa i Kina.

Det är boken "Maten och moralen" som kommer att belönas när världens bästa matlitteratur koras i Yantai, Kina i slutet av maj månad. I boken medverkar Åke Bonnier med det inledande kapitlet. Där tar han upp mänskliga och etiska aspekter på våra livsmedel. Han belyser också maten och jordbruket ur ett skapelseperspektiv.
    – Jag gläder mig så åt att boken får ett internationellt pris, säger han.

Relationen till jorden
I sin text för Åke Bonnier ett resonemang om relationer, både till varandra och till skapelsen.
    "Varje måltid, från den enklaste kaffestund till den elegantaste middag innebär att vi är en del av relationen till jorden", skriver han bland annat. Han konstaterar också att när vi begär att det ska finnas mat på bordet så anger vi förutsättningarna för bondens arbete. Därmed är vi alla delaktiga i odling och uppfödning.

Många profiler
I boken medverkar flera profiler som är engagerade i Sveriges livsmedelspolitik. Dit hör bland annat ministrarna Sven-Erik Bucht och Isabella Lövin samt centerledaren Annie Lööf. Boken kom till på initiativ av Lantbrukarnas riksförbund, LRF och är utgiven på Ekerlids förlag.
    Det pris som ges till boken är en så kallad "Special award" alltså särskild utmärkelse inom ramen för Gourmand world cookbook awards. Det är en tävling som samlar bidrag från drygt 200 länder, och som namnet antyder ligger tyngdpunkten på kokböcker.
    Men det finns också möjlighet att belöna andra typer av böcker, och dit hör Maten och moralen. Samma typ av utmärkelse får bland annat USA:s förra presidentfru Michelle Obama för sitt arbete med en bok om nyttigare luncher för barn.